Benard Dienstverlening

DLP-dienstverlening

DLP-Dienstverlening

Bij het werken in verontreinigende grond is een deskundige verplicht.
DLP-Dienstverlening uit Houten bied u de mogelijkheid tot het inhuren tijdens grondwerkzaamheden.

Hierdoor werkt u veilig en conform alle voorschriften, want een deskundige begeleiding  is verplicht wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd in verontreinigde grond.

 

Een DLP-er zorgt voor;

  • tekent voor het nodige papierwerk: inventariseert en verricht de vereiste meldingen, vergunningen en ontheffingen én houdt het locatie dossier bij.
  • controleert of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
  • houdt het logboek en de grond- en materiaalboekhouding bij.
  • voert de noodzakelijke metingen uit.
  • assisteert de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
  • draagt mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet
  • ziet toe op het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Benard dienstverlening heeft diverse certificeringen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
Deskundig Leidinggevende Projecten DL
Gas-metingen m.b.t. projecten
Bedrijfshulpverlener. BHV